Návštěva z Velkých Pavlovic na setkání seniorů edit delete

30.4.2019 | Bohumír Nikl

   V kulturním domě v Horním Studenci se konalo v sobotu 27. dubna setkání seniorů, které připravilo město Ždírec nad Doubravou společně s Klubem seniorů ve Ždírci n. D.
     Na letošní tradiční setkání jsme pozvali seniory z Velkých Pavlovic.
  V dopoledním programu návštěva z Velkých Pavlovic nejdříve nově postavený dům s pečovatelskou službou v ulici U Pikulky. Další zastávka byla v Horním Studenci v muzeu, kde nám exponáty muzea předvedl pan Jirásek. .
     Velice chutný oběd byl pro návštěvu z V. Pavlovic připraven ve školní jídelně.
    Odpoledne se zúčastnili pavlovičtí setkání seniorů v H. Studenci. Setkání se velice vydařilo. K příjemné přátelské náladě přispěla kapela pana MUDr. Aleše Bílka, MUDrBAND a vystoupení sborečku a tanečního kroužku dětí ze ZŠ a MŠ ze Ždírce n.D. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno bohaté občerstvení, víno a slivovička z V. Pavlovic. Všichni účastníci se dobře bavili a nikdo nespěchal domů. Setkání se protáhlo do večerních hodin.
    Velké poděkování patří zaměstnancům města, vedení klubu seniorů, učitelkám ze ZŠ a MŠ Ždírec n. D. a kuchařkám ze školní jídelny za vzorné organizační zajištění průběhu celé akce.

Poděkování z Velkých Pavlovic

Dobrý den.

Ještě jednou bych chtěl poděkovat Vám, panu místostarostovi, paní Andělové, paní Sotonové, paní Hochmanové, všem zaměstnancům MěÚ a také kuchařkám i panu Jiráskovi. Všem se to strašně líbilo, všichni se již těší až přijedete 8.6. k nám do Velkých Pavlovic.

                                                                                                 Za celý klub důchodců Jožka Hicl