Nové sazby místních poplatků ve Ždírci n. D. edit delete

4.2.2020 | Bohumír Nikl

Místní poplatek z pobytu

Zastupitelstvo města na svém 8. zasedání 19. prosince 2019 schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou stanovilo místní poplatek z pobytu. Schválená sazba tohoto poplatku je 5 Kč, s výjimkou dne jeho počátku. Odvádí se z úplatného pobytu trvajícího maximálně 60 dní a je lhostejné, zda-li jde o ubytovací zařízení nebo třeba rodinný dům. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší vyhláška z roku 2011.

 

Místní poplatek ze psů

Zastupitelstvo města na témže zasedání schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku ze psů. V původní vyhlášce z roku 2011 bylo 16 druhů plateb. V nové vyhlášce je jen 10 plateb, které v současné době vystihují sazby, které se u nás mohou vyskytnout.
Schváleny jsou tyto nové poplatky:

- Ždírec n. D. rodinný dům za prvního psa 300 Kč, za druhého a každého
  dalšího psa 400 Kč,

- Ždírec n. D. bytové domy za prvního psa 550 Kč, za druhého a každého
  dalšího psa 800 Kč,

- Ždírec n. D. osoba starší 65 let za prvního psa 200 Kč, za druhého a
  každého dalšího psa 300 Kč,

- místní části rodinný dům za prvního psa 250 Kč, za druhého a každého
  dalšího psa 350 Kč,

- místní části osoba starší 65 let za prvního psa 100, za druhého a
  každého dalšího psa 100 Kč. 

  

Platba za likvidaci komunálního odpadu v roce 2020 – sleva na děti

Zastupitelstvo města rovněž schválilo vyhlášku, kterou stanovilo místní poplatek za ukládání a odvoz domovních odpadů. Vyhláška pro rok 2020 zaznamenala několik změn. Obecně závazná vyhláška města č. 3/2019 obsahuje s ohledem na aktuální náklady na provoz systému odpadového hospodářství nové sazby ročních poplatků za komunální odpad a nové úlevy pro poplatníky:

- místní poplatek ve výši 492,-Kč/rok platí fyzická osoba přihlášenáv obci, tento poplatek je ve stejné výši již od roku 2013,

- místní poplatek ve výši 600,-Kč/rok platí fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,

- nově jsou osvobozeny od poplatku děti, a to každé třetí a další dítě v rodině do věku 18 let, a to po celý kalendářní rok, ve kterém tohoto věku dítě dosáhne.