Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí edit delete

3.7.2019 | František Němec

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí

 

V roce 2018 občané odevzdali k recyklaci 7 742,69 kilogramů starých spotřebičů.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL,která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vyřadili 7 742,69 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 105,18 MWh elektřiny, 5 878,84 litrů ropy, 465,10 m3 vody a 3,90 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 21,89 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 96,59 tun.


Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.


V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než 17 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro. Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít nejbližší sběrné místo:

www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ