Okresní shromáždění zasloužilých hasičů se letos konalo ve Ždírci nad Doubravou edit delete

2.10.2019 | Bohumír Nikl

Začátek shromáždění zasloužilých hasičů byl v zasedací místnosti na radnici. Shromáždění zahájil vedoucí ZH pan Jaroslav Nácovský, který přivítal přítomné zasloužilé hasiče i hosty. Za ždírecké hasiče přivítal přítomné pan Josef Plíhal, který se podílel na přípravě programu okresního shromáždění. Za vedení města přivítal všechny přítomné hasiče a hosty starosta města Ing. Bohumíra Nikla, který seznámil přítomné s výstavbou  města i plány dalšího rozvoje, včetně výstavby nové hasičské stanice pro městkou výjezdovou jednotku kategorie JPO II.

     Následovalo vystoupení dětí z mateřské školky, které velice zaujaly svým připraveným programem. Po dětském vystoupení vystoupil poslanec a předseda bezpečnostní komise Parlamentu České republiky pan Radek Koten  a ve svém vystoupení podpořil činnost hasičů.

    Další program byl v budově hasičské stanice, kde si všichni mohli prohlédnout stanici i vybavení technikou a věcnými prostředky. Následovala prohlídka hasičského cvičiště, které je vybaveno všemi potřebnými prostředky pro nácvik na soutěže dětí dorostu i dospělých. Následovala návštěva muzea s užitným uměním v Horním Studenci. Odpolední část shromáždění probíhalo v restauraci U Lázničků. Okresní shromáždění jednomyslně schválilo pro nové volební období i nové členy do OR ZH při OSH Havlíčkův Brod, a to pana Josefa Plíhala z SDH Ždírec nad Doubravou a paní Věru Šťastnou z SDH Nové Ransko.

  Ředitel HZS KV ÚO Havlíčkův Brod plk. Mgr. Luboš Vacek ve svém vystoupení informoval o zásahové činnosti, stavební úpravě ÚO, předal  informaci starostovi města Ždírec nad Doubravou, že s velkou pravděpodobností získá dotaci na novou hasičárnu pro město.