Otevření Oranžového hřiště ve Ždírci nad Doubravou edit delete

24.4.2007 | Jiří Pavlíček

Ždírec nad Doubravou 24. 4. 2007 – Dnes odpoledne bylo v areálu Sportovního klubu Dekora ve Ždírci nad Doubravou otevřeno nové Oranžové hřiště s umělým povrchem. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnil starosta města Ždírec nad Doubravou Jan Martinec a Jan Vyskočil z Nadace ČEZ. Realizace výstavby hřiště byla financována z daru Nadace ČEZ v hodnotě 800 tisíc korun a příspěvku města Ždírec nad Doubravou ve výši 60 tisíc korun. Ždírec také věnoval dalších 300 tisíc korun na dětské hřiště s prolézačkami v sousedství Oranžového hřiště.

Od dnešního dne může ždírecká mládež užívat nově vybudované sportovní Oranžové hřiště. Hřiště s umělým povrchem o rozměrech 36 x 18 m v areálu Sportovního klubu Dekora je určeno pro tenis, volejbal, nohejbal a futsal. Součástí hřiště je i 4 metry vysoké oplocení.

Nové Oranžové hřiště stojí na místě původního hřiště s antukou a zanedbaného betonového plácku na hokej. Radní města Ždírec se rozhodli pro umělý povrch s ohledem na jeho praktičnost a bezpečnost, z vlastních fondů také nechali ohradit nebezpečné betonové obrubníky dřevěnými mantinely.

„Jsem rád, že za pomoci Nadace ČEZ můžeme dnes uvést do provozu nové sportovní hřiště. Zároveň věřím, že se hřiště stane brzy velmi oblíbeným a hojně navštěvovaným místem nejen pro mládež ale pro všechny sportovně založené jedince,“ řekl u příležitosti otevření hřiště místostarosta města Ždírec nad Doubravou Jiří Pavlíček. V obci podle statistik neustále přibývají děti, jimž Oranžové hřiště nabídne smysluplnou příležitost, jak trávit svůj volný čas.

„Velmi nás těší velký zájem obcí a měst o účast v nadačním projektu Oranžová hřiště. Je pro nás potvrzením, že podpora volnočasových aktivit dětí má v naší společnosti neocenitelný význam,“ vyjádřil se koordinátor projektu Oranžová hřiště Jan Vyskočil za Nadace ČEZ.

Ždírecké Oranžové hřiště bude hlídat správce z SK Dekora, na noc se bude uzamykat. O jeho pravidelné využívání již projevila zájem i základní škola.

Nadaci ČEZ (pod původním názvem Nadace Duhová energie) založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 s cílem zastřešit svou dárcovskou činnost. Cílem Nadace ČEZ je naplňovat angažovanost společnosti ČEZ v oblastech, které přispívají rozvoji společnosti nad rámec hlavní činnosti ČEZ. Nadace svou energii věnuje především třem oblastem. První je podpora dětí a mládeže, druhou pomoc handicapovaným spoluobčanům a třetí aktivní spolupráce s regiony. Nadace je financována z prostředků získaných od společnosti ČEZ a ostatních společností Skupiny ČEZ. Společnost ČEZ byla letos potřetí vyhlášena největším firemním dárcem v České republice podle absolutního objemu rozdělených prostředků v žebříčku „FIREMNÍ TOP FILANTROP.“

Kontakt Nadace ČEZ:
Jan Vyskočil
Tel: 211 046 723
E-mail: jan.vyskocil@cez.cz

Kontakt Město Ždírec nad Doubravou:
Jan Martinec (starosta)
Tel.: 569 694 533
E-mail: mesto@zdirec.cz

Jiří Pavlíček (místostarosta)
Tel.: 569 694 024
E-mail: mistostarosta@zdirec.cz