Petice proti rušení finančních úřadů v našem kraji edit delete

20.8.2019 | František Němec

 Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR) reaguje na zprávy Ministerstva financí České republiky a Finanční správy České republiky o rušení vybraných územních pracovišť finančních úřadů k 1. lednu 2020. Rušení finančních úřadů způsobí další zhoršování dostupnosti služeb, v tomto případě paradoxně těch, které má zajišťovat stát. To pak přímo dopadaná na odliv obyvatel z venkovských oblastí.
     SMS ČR požaduje, aby byla restrukturalizace dostatečně vysvětlena a vyčíslena skutečná úspora, včetně zohlednění nákladů na opuštěný nemovitý majetek rušených finančních úřadů a na zaměstnance, kteří se rozhodnou ve státní službě nepokračovat (vyplácení náhrady mzdy, odbytné, podpora v nezaměstnanosti).

Petici můžete podpořit buď elektronicky na adrese:

https://www.petice.com/petice_proti_zamru_ministerstva_financi_r_zruit_34_vybranych_pracovi_finannich_uad

Podpisové archy jsou také na podatelně obecního úřadu.