Pozvánka na 9.zasedání zastupitelstva města edit delete

19.3.2004 | Jan Martinec

Ve čtvrtek 25.března 2004 se koná v sále restaurace U Lázničků 9.zasedání zastupitelstva města. Začátek zasedání je v 18:00 hod.

Návrh programu 9.zasedání ZM:

1) Zahájení zasedání - určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise, uzavření zápisu a usnesení ze 8.zasedání ZM

2) Zpráva o činnosti rady města v době do 29.1.2004 do 25.3.2004.

3) Finanční záležitosti

4) Majetkové záležitosti

5) Ukončení činnosti Svazku obcí Vestec

6) Informace o přípravě změny územního plánu č.4

7) Projednání další činnosti odloučeného pracoviště ZŠ Ždírec n.D. v Horním Studenci

8) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání

9) Závěr zasedání