Překvapí Bootidy? edit delete

26.6.2001 | Michal Švanda

Tělíska, která po sobě kometa při průletu kolem Slunce zanechala, mají hmotnost kolem jednoho gramu a jsou to tedy takové malinké kamínky, hodilo by se označení "štěrk". Takový kamínek se však ve vesmíru pohybuje rychlostí až 60 km/s. Země si to po své oběžné dráze sviští rychlostí 30 km/s, což znamená, že pokud je konstelace příznivá, může projektil vniknout do atmosféry Země rychlostí až 100 km/s, tedy let ze Ždírce n.D. do Prahy by trval něco přes jednu sekundu.

Jakmile kamínek (ve vesmíru se mu říká meteoroid) narazí na zemkou atmosféru, začne se o ni třít a třením se rozžhaví na nepředstavitelnou teplotu. Vzduch, který se vyskytuje v dráze jeho letu je okamžitě ionizován a při následné rekombinaci excitovaných elektronů v atomech svítí. To je také jev padající hvězdy, který pozorujeme na Zemi. Vidíme-li meteor, nevidíme tedy samotné tělísko, ale několik metrů široký tunel rozžhaveného vzduchu. Pokud je meteor jasnější než planeta Venuše, nebo pokud si při jeho průletu všimneme, že pozemské předměty vrhají stíny, mluvíme o bolidu.

Typické meteory vznikají ve výškách od 200 do 80 kilometrů nad zemským povrchem, kámen se při průletu atmosférou obvykle zcela vypaří. Dostatečně hmotné těleso (musí mít v závislosti na vstupní rychlosti alespoň jednu tunu) však může ohnivý průlet zemskou atmosférou přežít a dopadnou až na povrch. Pak mluvíme o meteoritu, o kamenu spadlém z nebe.

Tělíska po sobě zanechávají komety a vytvářejí kolem Slunce jakýsi prstenec. Pokud Země prochází tímto prstencem, pozorujeme značný nárůst počtu padajících hvězd a mluvíme o meteorickém roji. Protože je trubice tvořená smetím z komety poměrně úzká, zdá se nám, jakoby všechny meteory vyletovaly z jednoho místa na obloze, říkáme mu radiant. Aby byl ve všem pořádek, nazýváme roje podle toho, v jakém souhvězdí mají radiant. Známe tedy Perseidy, vylétající ze souhvězdí Persea, Leonidy, které nám na hlavu padají ze souhvězdí Lva a další.

V noci z 26. na 27. června budou vylétat meteory ze souhvězdí Pastýře. Normální aktivita tohoto roje je několik meteorů za hodinu, nicméně v roce 1993 Bootidy překvapily a mohli jsme pozorovat dva až tři meteory každou minutu.

Třeba i letos Bootidy překvapí. Přeji jasnou oblohu!