Referendum 13. a 14.června 2003 edit delete

6.5.2003 | Jan Martinec

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

 

Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii

dne 13. a 14.června 2003

========================================

 

 

 

Jmenování zapisovatelů okrskových komisí

 

 

Volební okrsek č.1, volební místnost – Ždírec n.D., Chrudimská 77

V okrsku jsou zapsáni voliči ze severní části Ždírce n.D., Kohoutova a Benátek

Zapisovatel: Ivana N I K L O V Á, trvale bytem Ždírec n.D., Brodská105,         

zaměstnankyně Městského úřadu ve Ždírci n.D.

 

 

Volební okrsek č.2, volební místnost – Ždírec n.D., Mírová 119

V okrsku jsou zapsáni voliči z jižní části Ždírce n.D., Nového Ranska, Údav

a Stružince

Zapisovatel: Miroslava CH Y B O V Á, trvale bytem Ždírec n.D., Hamerská 312,

zaměstnankyně Městského úřadu ve Ždírci n.D.

 

 

Volební okrsek č.3, volební místnost – Horní Studenec 70

V okrsku jsou zapsáni voliči z Horního Studence a Nového Studence

Zapisovatel: Helena M A L Á, trvale bytem Ždírec n.D., Horní Studenec 23,

zaměstnankyně Městského úřadu ve Ždírci n.D.

=================================================

 

 

 

 

 

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskových komisí

 

Volební okrsek č.1, Ždírec n.D. - sever:

Počet členů komise:  7

 

Volební okrsek č.2, Ždírec n.D. - jih:

Počet členů komise:  7

 

 

Volební okrsek č.3, Horní Studenec:

Počet členů komise:  5

 

 

 

        Politické strany nebo politická hnutí, které mají v Poslanecké sněmovně poslanecký klub nebo v Senátu senátorský klub, a volební strany, které získaly v posledních volbách alespoň jeden mandát v  zastupitelstvu města, jsou oprávněny delegovat do okrskové komise po jednom členu a jednom náhradníku a to v termínu do 14.května 2003.

Delegaci členů OkK přijímá v pracovních dnech Městský  úřad ve Ždírci n.D.

 

 

      Jan Martinec, starosta v.r.

 

 

 

 

Ve Ždírci nad Doubravou 2.5.2003.