Rekonstrukce mostku na Barchanci edit delete

10.8.2018 | Jan Martinec

Skanska CZ provádí výměnu propustku na silnici I/37 na Barchanci. Z fotografií je zřejmé, že zásah do kumikace je značný.