SENIOR BEZ NEHOD edit delete

8.10.2019 | Dana Josková

Senior bez nehod

ZVEME NA PŘEDNÁŠKU SENIOR BEZ NEHOD. Projekt je zaměřen na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě, jehož cílovou skupinou jsou lidé starší 65 let.

Přednáška se uskuteční ve středu 9. října 2019 od 9.00 hodin v Domě s pečovatelskou službou,  Nad Řekou 560, ve Ždírci nad Doubravou.

Nosným pilířem projektu je divadelní přednáška, televizní a rádio spoty, instruktážní videa či rozhovor Jaroslavy Obermaierové a Jiřího Štědroně s dopravním expertem Romanem Budským.

Senioři jsou v silničním provozu ve srovnání s ostatními věkovými skupinami nadprůměrně ohroženi. V roce 2015 tvořili senioři v celkové populaci České republiky 18 %, přičemž jejich podíl na počtu obětí dopravních nehod dosáhl   24 %. Očekává se, že v roce 2030 bude až 30 % populace starší 65 let.

Dalším faktorem jsou fatálnější následky nehod seniorů. Dle statistik skončí nehoda jedince ve věku 65-74 let s dvakrát vyšší pravděpodobností jako smrtelná než u osob ve věku 30-49 let. U osob starších 74 let je tato pravděpodobnost až 16x vyšší.

 

Cíle kampaně

Cílem projektu je snížit nehodovost seniorů a rozšířit povědomí o této problematice. Informovat jaká jsou specifika chování seniorů v provozu a doporučit opatření, jež by měla přispět ke zvýšení jejich bezpečnosti nejen na silnicích. Seznámit s potenciálem moderních asistenčních systémů motorových vozidel, připomenout pravidla silničního provozu, poukázat na vedlejší účinky léků a zdravotních omezení vyplývajících z věku účastníka silničního provozu.

 

 

 

SENIOR BEZ NEHOD

+420 725 429 796

info@seniorbeznehod.cz

www.seniorbeznehod.cz