Socha řeky Doubravy edit delete

22.3.2014 | Jiří Pavlíček

Rada města vypsala v lednu letošního roku autorskou soutěž na grafický návrh sochy řeky Doubravy s tím, že vítězný návrh jeho autor zpracuje do dřevěné plastiky. Materiálem sochy bude dub letní, základ beton kombinovaný s přírodním kamenem. Socha bude umístěna ve spodní části nově budovaného náměstí.

Do soutěže podalo svůj návrh celkem 8 umělců. Někteří podali více návrhů a tak rada města a jmenovaná komise měly možnost vybírat z celkem 13 návrhů. Průzkum mezi cca 50 respondenty určil nejlepší návrhy a odborná komise tyto návrhy akceptovala. Na základě uvedeného hodnocení rada města stanovila, že dva nejvíce hodnocené návrhy zveřejní město v Našich novinách a na webových stránkách, aby se k návrhům mohli vyjádřit i občané města.

První návrh zobrazuje abstraktně spirálou tělo ženy – řeky Doubravy, vystupující z kamenů – prameniště řeky. Celková výška sochy je cca 2,50 m.

Druhý návrh je zcela odlišný. Koule symbolizuje zrod všech řek – pramen. Tři prameny představují řeku se všemi atributy, které má – klidná voda, peřeje, splavy. Základ sochy, pilíř, to je země, pevná jistota, po které řeka putuje. Celková výšky sochy je 2,80 m.

Žádám tímto spoluobčany, aby vyjádřili svůj názor na tvar sochy buď na webových stránkách v otevřené anketě nebo sdělili svůj názor písemně a to podáním např. na papíru formátu A5 na podatelně MěÚ, či vložením do schránky na budově MěÚ. Na tomto „hlasovacím lístku" prosím podpořte pouze jeden návrh a to napsáním příslušného čísla návrhu, tedy 1 nebo 2 – např.: hlasuji pro 2. Prosíme o podpis návrhu a to jenom z toho důvodu, aby nebylo možné anketu nějak výrazně zkreslit. Vaše hlasy budou uloženy na MěÚ a nebude možné je nijak zneužít. Budou sloužit pouze pro potřeby rady města k závěrečnému shrnutí názorů. Anketu bychom chtěli vyhodnotit 16.dubna.