TIC Ždírec nad Doubravou je opět nositelem certifikátu A.T.I.C. ČR edit delete

29.9.2021 | Nela Niklová

Turistické informační centrum Ždírec nad Doubravou obdrželo Certifikát klasifikační třídy B jednotné certifikace turistických informačních center České republiky provedené agenturou A.T.I.C. ČR. Tento certifikát byl TIC udělen na základě úspěšné kontroly prověřující veškeré nutné podmínky a standardy poskytovaných služeb.

Jednotný certifikát, který je TIC povinno vyvěsit ve svých interiérech na viditelném místě, je dokladem o splnění základního standardu služeb TIC a současně podmínkou pro certifikaci v rámci Českého systému kvality služeb či klíčem k dotacím na podporu činnosti TIC v rámci jednotlivých krajů. Zavedením tohoto certifikačního systému se vytváří základní předpoklad pro trvalé zvyšování a udržování kvality poskytovaných služeb TIC v České republice.

Infocentra, která se dobrovolně přihlásila ke zcela úplně první pilotní certifikaci, jsou rozdělena do tří tříd A, B nebo C a to dle rozsahu nabízených a poskytovaných služeb.

TIC Ždírec nad Doubravou splnilo podmínky pro standard B:

-        splňuje minimální standard služeb

-        otevřeno je celoročně minimálně 5 dní v týdnu, min. 40 hodin týdně, v hlavní turistické sezóně je otevřeno minimálně 6 dní v týdnu, min. 45 hodin týdně

-        poskytuje informace alespoň ve 2 světových jazycích, přičemž jeden z nich může být na úrovní pasivní znalosti

-        umožňuje veřejnosti přístup na internet (zpoplatněný nebo bezplatný)

-        zprostředkovává průvodcovskou službu

-        pracovníci TIC mají minimálně středoškolské vzdělání

-        nejméně 1 pracovník TIC se alespoň 1x ročně účastní vzdělávacího programu A.T.I.C. ČR, CzechTourism, nebo jiného vzdělávacího programu v oblasti cestovního ruchu. Účast na vzdělávání je prokazatelná podpisem účastníka v prezenční listině, získáním certifikátu, apod.

Více o certifikaci se dovíte také na webových stránkách A.T.I.C. ČR – www.aticcr.cz