Tři králové vykoledovali více jak 53 tisíc korun edit delete

8.1.2014 | Bohumír Nikl

       V letošním roce v rámci čtrnáctého ročníku Tříkrálové sbírky darovali koledníkům občané Ždírce nad Doubravou, Horního a Nového Studence, Údav, Stružince, Kohoutova, Benátek a Nového Ranska na konto sbírky 53.620,- Kč. Je to nejvyšší částka, vybraná na území města za celou dobu konání Tříkrálových sbírek. Veliký podíl na tomto výsledku sbírky má to, že do ulic vyšlo celkem 8 skupinek koledníků.

       Finanční prostředky vybrané do kasiček budou využity na provoz Šipky - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, zejména na zakoupení auta. Dále budou z výtěžku sbírky podpořeny ostatní služby poskytované Oblastní charitou Havlíčkův Brod a projekt Adopce na dálku.

       Velké poděkování patří všem dárcům za poskytnuté dary, dále dětem, které se koledování zúčastnily, ale zejména vedoucím skupinek, kteří věnovali sbírce sobotu a neděli - paní Ludmile Novotné, Miladě Glancové, Věře Štěrbové, Marii Culkové, Marii Pavlíčkové, Vendule Součkové, Heleně Malé, Hance Mühlfaitové a panu Františku Němcovi.

 

 

Foto 2014 Ing. Jiří Pavlíček

                                                                                                                         Foto 2014   Mgr. Marie Pavlíčková

 

 

Foto 2014 Ing. Bohumír Nikl

                                                                                                                              Foto 2014  Ing. Bohumír Nikl