Třídění odpadů edit delete

2.7.2003 | Jiří Pavlíček
nádoba na sběr tříděného odpadu co do ní PATŘÍ co do ní NEPATŘÍ
papír
 • krabice, karton
 • noviny, časopisy
 • reklamní letáky
 • kancelářský papír, sešity
 • voskovaný a uhlový papír („kopírák“)
 • dětské plenkové kalhotky
 • obvazy, hygienické vložky
 • mokrý, mastný a znečištěný papír
 • asfaltový papír („lepenka“)
sklo
 • skleněné nádoby
 • tabulové sklo
 • skleněné lahve od nápojů
 • skleněné lahve od chemikálií
 • zrcadla
 • drátěné sklo
 • autosklo
 • keramika a porcelán
plasty,
nápojové kartony
 • plastové nádoby a lahve
 • PET lahve
 • sáčky, fólie, polystyren
 • krabice od džusů, mléčných výrobků, vína apod.
 • kelímky, krabičky a výrobky z plastů
 • plastové trubky, podlahové krytiny
 • mastné a znečištěné obaly
 • krabice se zbytky nápojů
 • plastové nádoby od olejů a chemikálií