Úplná uzavírka silnice č. III/34416 v obci Horní a Nový Studenec edit delete

20.3.2019 | Bohumír Nikl

    V Horním a Novém Studenci v letošním roce proběhne plánovaná druhá část rekonstrukce vodovodu včetně přípojek. Rekonstrukci bude provádět firma UNIMONT J.C.K., s.r.o., Hradec 8, 584 01  Ledeč nad Sázavou.
     Rekonstrukce je navržena na dvě etapy. Při této rekonstrukci je povolena úplná uzavírka silnice č. III/34416 v Horním a Novém Studenci.
    V I. etapě rekonstrukce, která bude probíhat od 1.4.2019 do 2.6.2019 bude úplně uzavřena silnice v Horním Studenci směrem od Ždírce nad Doubravou až do středu obce k č.p. 8 u autobusové zastávky Horní Studenec-střed. Tato autobusová zastávka bude obsluhována ze směru od Podmoklan. V tomto místě bude umožněno otáčení autobusů.
    V II. etapě rekonstrukce, která bude probíhat od 3.6.2019 do 16.7.2019 bude silnice úplně uzavřena od autobusové zastávky Horní Studenec-střed až k č.p. 124 v obci Nový Studenec. V té době bude autobusová zastávka obsluhována ze směru od Ždírce n. D.
    Při úplné uzavírce silnice nebude povolen průjezd přes stavbu do sousední části obce, kde nebude probíhat rekonstrukce vodovodu. Místo rekonstrukce vodovodu se musí objet po objízdné trase.
    Objízdná trasa je naplánována přes Podmoklany, Sloupno, Slavíkov a Rovný.
    Povolení vjezdu do míst rekonstrukce vodovodu podle etap bude vydávat vedoucí stavby Ing. Zdeněk Vraný, tel.: 606 736 614.
Občané budou včas upozorněni od mistra na stavbě na možné překopy cest a vjezdy do domů.