Uzavírka silnice III/34527 Chotěboř - Horní Sokolovec od 25. 8. - 30. 11. 2021 edit delete

23.8.2021 | Nela Niklová

Objízdná trasa:

1.  Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje 600350/2, 7, 9, 11, 13 a 15, které budou obsluhovat zastávky „Dolní Sokolovec“ a „Bezděkov“   bude vedena ze silnice III/34527 – MK Dolní Sokolovec-Libice nad Doubravou – MK Čihadla – III/34416 – Libice nad Doubravou – II/344 – Chotěboř – MK nám. T. G. Masarykova – obsloužit zastávku „Chotěboř,,nám.TGM“ – II/344 – II/345 Krále Jana – II/345 Sokolohradská – ulice 5. května – obsloužit zastávku „Chotěboř,,žel.st.“.

Objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoj 600350/51 bude vedena ze zastávky „Chotěboř,,nám.TGM“ – dále II/344 – III/34416 – Libice nad Doubravou – III/34416 – MK Čihadla – MK Dolní Sokolovec-Libice nad Doubravou – Dolní Sokolovec (obslužit zast.) – III/34527 – dále v původní trase.

2.  Objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoj 600350/52 bude vedena ze zastávky „Bezděkov“ – dále III/34527 – III/34416 – Libice nad Doubravou – MK – obsloužit zastávku „Libice n.Doubr.“ – III/34417 – III/34416 - II/344 – Chotěboř – MK nám. T. G. Masarykova – obsloužit zastávku „Chotěboř,,nám.TGM“  

3.  Objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující ostatní spoje na lince 600350 bude vedena ze zastávky „Bezděkov,Štěpánov,rozc.1,1 – dále III/34416 - Libice nad Doubravou – II/344 – Chotěboř – MK nám. T. G. Masarykova – obsloužit zastávku „Chotěboř,,nám.TGM“ – II/344 – II/345 Krále Jana – II/345 Sokolohradská – ulice 5. května – obsloužit zastávku „Chotěboř,,žel.st.“.

4.  Po dobu trvání uzavírky budou zrušeny spoje 600370/51 a 52, které budou nahrazeny spoji 600350/51 a 52.

 

Soubory ke stažení:
pdf lv-0600350.pdf 17 kB Výlukový jízdní řád linky 600350
pdf lv-0600370.pdf 12 kB Výlukový jízdní řád linky 600370