Uzavření silnice I/37 v úseku Údavy - hřbitov Horní Studenec edit delete

26.7.2018 | Jan Martinec

Z důvodu rekonstrukce propustku na silnici I/37 v úseku Barchanec bude v době od 6. srpna do 31. října 2018 zcela uzavřen úsek silnice od křižovatky silnic I/37 a III/34416 (směr Studenec) do Údav. Příjezd na Vyhnálov bude možný ve směru od Ždírce n.D.

Stavbu propustku bude provádět fa Skanska CZ, stavbyvedoucí Ing. Jiří Matějka.

Objízdná trasa pro veřejnou linkovou autobusovou dopravu bude vedena přes Horní Studenec, Sloupno, Slavíkov do Údav.

Tranzitní doprava bude vedena ze Ždírce nad Doubravou přes Hlinsko do Trhové Kamenice.