Veselé Velikonoce 2019 edit delete

19.4.2019 | Bohumír Nikl

Dovolte mi, abych Vám jménem svým, jménem zastupitelstva a zaměstnanců města popřál krásné, požehnané Velikonoce.  Ať Vás provází po celé svátky i po všechny dny příští radost, pohoda, příjemná nálada a dobrá vůle všech lidí kolem Vás. Ať máte krásné jarní dny plné naděje, optimismu a osobního štěstí.

Ing. Bohumír Nikl, starosta a Ing. František Němec, místostarosta