Vítání občánků 14. května 2022 edit delete

16.6.2022 | Nela Niklová

V sobotu 14. května 2022 se uskutečnilo na radnici vítání nových občánků našeho města. Celkem 8 dětí narozených v roce 2021 přivítaly svým pásmem písní a básniček děti z mateřské školky pod vedením učitelek paní Bartákové a slečny Štěrbové. Děti přednášely a zpívaly upřímně a mile a vytvořily krásnou atmosféru vítání občánků. Za to patří všem, kdo slavnostní akci připravili, velké poděkování.

Ing. Bohumír Nikl

Vítání občánků 14. května 2022

Vítání občánků 14. května 2022