Volby do Evropského parlamentu, jmenování zapisovatelů OkVK edit delete

2.5.2004 | Jan Martinec

Město Ždírec nad Doubravou

 

Volby do Evropského parlamentu

dne 11. a 12.června 2004

=========================================================

 

 

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

 

 

 

Volební okrsek č.1, volební místnost – Ždírec n.D., Chrudimská 77

V okrsku jsou zapsáni voliči ze severní části Ždírce n.D., Kohoutova a Benátek

 

Zapisovatel: Ivana  N I K L O V Á, trvale bytem Ždírec n.D., Brodská 105,         
zaměstnankyně Městského úřadu ve Ždírci n.D.

 

Volební okrsek č.2, volební místnost – Ždírec n.D., Mírová 119

V okrsku jsou zapsáni voliči z jižní části Ždírce n.D., Nového Ranska, Údav

a Stružince

 

Zapisovatel: Miroslava CH Y B O V Á, trvale bytem Ždírec n.D., Hamerská 312,

zaměstnankyně Městského úřadu ve Ždírci n.D.

 

Volební okrsek č.3, volební místnost – Horní Studenec 70

V okrsku jsou zapsáni voliči z Horního Studence a Nového Studence

 

Zapisovatel: Helena M A L Á, trvale bytem Ždírec n.D., Horní Studenec 23,

zaměstnankyně Městského úřadu ve Ždírci n.D.

===========================================================

 

 

 

 

                                                Jan Martinec, starosta v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Ždírci nad Doubravou 30.dubna 2004.