Výzva ke zpracování kůrovcových stromů edit delete

26.3.2018 | Jan Martinec

Výzva ke zpracování kůrovcových stromů a nahodilé těžby

 

Vážený vlastníku lesa,

 

dne 30.10.2017 větrná kalamita Herwart způsobila značné škody v lesích celé České republiky. Jedná se o velké množství vývratů a zlomů. Tato větrná kalamita silně zasáhla také oblast celého Havlíčkobrodska. Tuto dřevní hmotu je nutné zpracovat (vytěžit a odvézt z lesa) nejpozději do 31. 5. 2018, tak jak ukládá Lesní zákon. Tento termín je nezbytně nutné dodržet, aby nedošlo k dalšímu rozmnožení lýkožroutů!

Dále upozorňujeme na nutnost zpracování kůrovcových stromů vzniklých v období 7/2017 – 2/2018 v termínu do 31.3.2018.

Při nedodržení výše uvedených termínů se vlastník lesa vystavuje sankcím. 

 

V případě dotazů nebo určení kůrovcových stromů kontaktujte odborného lesního hospodáře na tel. 724 524 248.

 

OLH Lesy ČR, s. p.,

revír Přibyslav

Jan Půlpán, revírník

Soubory ke stažení: