Žáci základní školy ve Ždírci n.D. mají nové učebny edit delete

18.9.2019 | Bohumír Nikl

V sobotu 14. září byla slavnostně otevřena nová přístavby Základní školy ve Ždírci na Doubravou. Pozvání na tuto, pro Ždírec n. D. významnou akci, přijali významní a milí hosté – senátor a starosta města Havlíčkův Brod pan Mgr. Jan Tecl, poslanec a hejtman Kraje Vysočina pan MUDr. Jiří Běhounek, poslanec pan Radek Koten a členka Rady Kraje Vysočina zodpovědná za resort školství, mládeže a sportu Ing. Jana Fialová. Na otevření přístavby základní školy přijeli také všichni, kdo se podílel na realizaci této náročné stavby. Na tuto slavnostní akci přijeli i starostové a místostarostové z okolních obcí. Po projevech, krátkém kulturním programu a přestřižení pásky si mohli všichni příchozí prohlédnout nové prostory Základní školy ve Ždírci n. D.. Možnost prohlídky základní školy využilo i spousta návštěvníků ze Ždírce n. D. a okolí, pro které byl v prostorách školy připraven kulturní program a občerstvení.
Areál Základní školy a mateřská školy ve Ždírci nad Doubravou je tvořen zděným pavilonem s přístavbou tělocvičny, dále pavilony P1, P2, P3 a velkou tělocvičnou, které byly realizovány z konstrukčního systému KORD-B v letech 1978 -1985. V roce 1995-1996 byla provedena přístavba pavilonu P1 a provedena změna dispozic pro účely mateřské školy. V roce 2010-2011 bylo provedeno zateplení fasád a střech a provedena kompletní výměna oken u všech pavilonů, tělocvičen a spojovacích chodeb. Také byla realizována nástavba o jedno podlaží a přístavba druhého schodiště pavilonu P1.
Současná přístavba byla vyprojektována pro pavilon P2 a P3. V pavilonu P2 a P3  se jedná o nástavbu jednoho podlaží, kde jsou nové učebny, kabinety a sociální zázemí. V pavilonu P2 je nově vybudováno únikové schodiště a v pavilonu P3 je přístavba výtahové šachty s výtahem s kabinou. V nástavbě vstupní části je  nově sborovna a administrativní zázemí školy. Touto novou přístavbou bylo vytvořeno 6 kmenových učeben, 3 odborné učebny a 1 multifunkční učebna. Nové učebny byly vybaveny novým školním nábytkem a tabulemi. Do odborných učeben byl dodán speciální nábytek, počítače, smart televize a interatiktivní projektory.
Finální verze projektu přístavby základní školy byla hotova v říjnu 2016. Koncem roku 2017 se vyhlásila veřejná soutěž a začátkem roku 2018 komise vyhlásila vítěze soutěže, firmu Vlastimil Zelený_Start Brtnice.
29.3.2018 byla podepsaná s firmou Vlastimil Zelený-Start Brtnice smlouva o dílo na přístavbu základní školy.
3.4.2018 byly zahájeny stavební práce na této přístavbě.
15.5.2019 byla stavba předána. Stavba byla realizována dle harmonogramu prací za 14 měsíců.
Celkové náklady na přístavbu základní školy byly 78,025 mil Kč. Požádali jsme o dotaci na tuto přístavbu a z MMR jsme obdrželi celkem 52,005 mil. Kč.
V novém školním roce je tedy k dispozici pro výuku, 18 kmenových učeben, 8 odborných učeben, 2 multifunkční učebny a 5 samostatných tříd má školní družina a klub
V současné době můžeme být na školu pyšní, máme školu pro výuku žáků nadstandartně vybavenou.
Základní vzdělání nyní poskytuje škola 376 žákům.