Žádosti spolků o příspěvky na činnost v roce 2019 edit delete

4.10.2018 | Jan Martinec

Město Ždírec nad Doubravou vyzývá spolky, nadace a jednotlivce, kteří organizují veřezně prospěšnou, sportovní a kulturní činnost, aby podali v termínu do 31. října 2018 žádosti o příspěvek z rozpočtu města na svoji činnost v roce 2019.

Podrobnosti k podávání žádostí sdělí žadatelům Bc. Libor Málek: 569 694 025, malek.l@zdirec.cz.