Základní škola ve Ždírci n.D. od 4.1.2021 zabezpečuje péči o děti zaměstnanců vybraných profesí. edit delete

4.1.2021 | Bohumír Nikl

Základní škola ve Ždírci nad Doubravou je  s platností od 4.1. 2021 určena jako škola, která zabezpečuje nezbytnou péči o děti zaměstnanců vybraných profesí. Tato služba se týká dětí ve věku od tří do deseti let. V praxi to znamená, že tato zvláštní služba se bude týkat dětí ze třetích a čtvrtých tříd, protože mateřská škola je plně v provozu a děti z první a druhé třídy se účastní výuky prezenčně.
Dětem, jejichž rodiče patří mezi vybrané profese (jsou uvedené níže) a projeví o tuto službu zájem zajistí škola zvláštní režim.
Děti ve zvláštní skupině budou mít zajištěn pedagogický dozor a budou plnit pod vedením určených pedagogů distanční výuku své třídy. Konkrétní podmínky budou upřesněny. Služba bude zajištěna v dopoledním čase a podle zájmu i v odpoledním čase v prostoru školní družiny,  nejdéle do 16 hodin.
Rodiče, kteří mají o službu zájem a patří do skupiny vybraných profesí (tuto skupinu bohužel nelze rozšířit), kontaktujte ředitele školy na tel. čísle 774 115 270 nebo na e-mail: 
reditel@skola.zdirec.cz.

 

SEZNAM VYBRANÝCH PROFESÍ

- zaměstnanci bezpečnostních sborů,
- zaměstnanci obecní policie,
- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
- zaměstnanci Finanční správy České republiky,
- příslušníci ozbrojených sil,
- zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
- pedagogičtí nebo nepedagogičtí  pracovníci určené školy nebo školského zařízení,
- pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci mateřské školy,
- zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
- zaměstnanci zařízení školního stravování,
- zaměstnanci České pošty, s. p.