Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Rozpočtové opatření č.3/2019 edit delete

Rada města schválila dne 3.4.2019 rozpočtové opatření č.3/2019, kterým se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o částku 5 725 142,00 Kč (dle přílohy). Částku 5 mil.Kč na straně příjmů i výdajů tvoří navýšení konsolidačních položek (důvodem je převod volných finančních prostředků města na účet s vyšší úrokovou sazbou).
4.4.2019, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Volby do Evropského parlamentu konané 24. - 25. května 2019 edit delete

Stanovení minimálního počtu členů volebních okrskových komisí.
25.3.2019, Bohumír Nikl, rubrika Volby

Kohoutov přechod pro chodce na sil. I/34 edit delete

25.3.2019, Bohumír Nikl, rubrika Dotace

Oznámení o záměru prodeje nemovitosti č.1-2019 edit delete

Záměr prodeje části pozemku z parc.č. 342/166, druh pozemku trvalý travní porost, k.ú. Ždírec nad Doubravou.
25.3.2019, Jana Uchytilová, rubrika Úřední deska