Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Rozpočet města na rok 2007 - VÝDAJE edit delete

Zastupitelstvo města na 2.zasedání dne 25.ledna 2007 schválilo rozpočet města na rok 2007.
26.1.2007, Jan Martinec, rubrika Rozpočet města

Rozpočet města na rok 2007 - PŘÍJMY edit delete

Zastupitelstvo města na 2.zasedání dne 25.ledna 2007 schválilo rozpočet města na rok 2007.
26.1.2007, Jan Martinec, rubrika Rozpočet města

Nouzový stav edit delete

26.1.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Rozhodnutí -Benátky-rekonstrukce VO edit delete

17.1.2007, Vendula Ondráčková, rubrika Úřední deska

Oznámení o směně nemovitosti edit delete

Směna části pozemku p.č. PK 749 za část pozemku p.č. PK 255, k.ú. Horní Studenec
17.1.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou edit delete

8.1.2007, Vendula Ondráčková, rubrika Úřední deska

Oznámení o směně nemovitosti edit delete

Pozemky ve spoluvlastnictví města ve výši 30/710 spoluvlastnického podílu za pozemky ve vlastnictví Lesního družstva obcí v Přibyslavi
8.1.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o převodu nemovitosti edit delete

Pozemek p.č. 429/10 o výměře

1342 m2, k.ú. Ždírec n.D.

2.1.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska