Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Veřejná soutěž, zakázka malého rozsahu č. 5-2007 edit delete

Město Ždírec nad Doubravou upozorňuje zájemce o zakázku, že toto výběrové řízení neprobíhá podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož se jedná o zakázku malého rozsahu.
30.4.2007, Jan Martinec, rubrika Veřejné zakázky

Oznámení o pronájmu nebytových prostor č.06/2007 edit delete

Město hodlá pronajmout nebytové prostory - kancelář s WC - v budově čp.1, Ždárská ul., Ždírec n.D.
25.4.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o pronájmu pozemku - č. 05/2007 edit delete

Město hodlá pronajmout pozemek PK p.č.758 o výměře 1642 m2 v k.ú.Horní Studenec.
25.4.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o pronájmu nemovitosti č. 04/2007 edit delete

Město hodlá pronajmout pozemky v k.ú.Stružinec.
23.4.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o směně nemovitosti č.5/2007 edit delete

Město hodlá směnit podíl ve výši 30/710 na pozemcích ve vlastnictví obcí sdružených v Lesním družstvu obcí Přibyslav.
16.4.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Územní rozhodnutí edit delete

Změna druhu pozemků.
13.4.2007, Luděk Špinar, rubrika Úřední deska

Rozhodnutí o umístění stavby edit delete

ZTV Vydrbalka - I.etapa - Krucemburk
26.3.2007, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska

Zahájení územího řízení edit delete

Změna druhu pozemku parc. č. 15 v k.ú. Benátky z vodní plochy na ostatní plochu.
26.3.2007, Luděk Špinar, rubrika Úřední deska

Rozhodnutí edit delete

Zatrubnění příkopu - chodník Benátky
19.3.2007, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru převodu nemovitostí 04/2007 edit delete

Město hodlá převést pozemky a budovu vodojemu na Kohoutově společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. a.s. protihodnotou za akcie společnosti zapsané na Město Ždírec nad Doubravou.
12.3.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska