Městský úřad Ždírec nad Doubravou edit delete

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou edit delete

8.1.2007, Vendula Ondráčková, rubrika Úřední deska

Oznámení o směně nemovitosti edit delete

Pozemky ve spoluvlastnictví města ve výši 30/710 spoluvlastnického podílu za pozemky ve vlastnictví Lesního družstva obcí v Přibyslavi
8.1.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o převodu nemovitosti edit delete

Pozemek p.č. 429/10 o výměře

1342 m2, k.ú. Ždírec n.D.

2.1.2007, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o koupi nemovitostí edit delete

Pozemky p.č. 423/17, 18, 19, 20, 24 celkem o výměře 116, k.ú. Ždírec n.D.
28.12.2006, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Územní rozhodnutí edit delete

19.12.2006, Vendula Ondráčková, rubrika Úřední deska

Výzva č.13/2006 edit delete

14.12.2006, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru pronájmu majetku města č.5/2006 edit delete

Pozemky p.č. 787/1 o výměře 265 m2, p.č. 787/2 o výměře 10 m2 a p.č. 550/22 o výměře 3626 m2 v k.ú. Horní Studenec
7.12.2006, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru pronájmu majetku města č.4/2006 edit delete

Pozemek p.č. 586 o výměře 4437 m2
v k.ú. Kohoutov
7.12.2006, Jan Martinec, rubrika Úřední deska