DPS U Pikulky, červenec 2018 edit delete

23.7.2018 | Jan Martinec

Stavba domu s pečovatelskou službou v ulici U Pikulky významně pokročila. V současnosti probíhají intenzivně dokončovací práce v interieru i na exterieru budovy.