Autobusové čekárny DIPP jsou opraveny edit delete

5.9.2017 | Jan Martinec

Během léta byla provedena oprava autobusových čekáren na zastávkách Ždírec n.D., DIPP. Nejsložitějším úkonem bylo otryskání a následný nátěr čekáren, které provedla spol. ELNA Jihlava. Všechny další práce provedli místní řemeslníci: zámečnické práce pan Martin Vavroušek, zednické práce (nová podlaha, oprava stěn marmolitem) firma p. Martina Štěpánka, lavice vyrobil p. Pavel Sotona, plakátovací plochy p. Miroslav Marek a nakonec zasklení kaleným sklem provedl p. Jaroslav Štorek. 
Čekárny budou ještě mimo původní záměr osvětleny a označeny prosvětleným nápisem "ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU".
Do zimy bude provedena také renovace třetí čekárny na Žďárské ulici u staré pošty.

Na opravu čekáren DIPP přispěje Kraj Vysočina z Fondu Vysočiny částkou 94 000,- Kč.
Kompletní náklady na opravu dvou čekáren na zastávce DIPP dosáhnou částky 300 tis.Kč.