Dotace z Fondu Vysočiny 2018 - 2019 edit delete

16.7.2019 | František Němec

Venkovské prodejny 2019

Město Ždírec nad Doubravou podpořilo prodejnu smíšeného zboží firmy COOP družstvo HB v Horním Studenci dotací na úhradu nákladů souvisejících s provozem prodejny. Celková výše podpory pro COOP družstvo HB činí 60 000 Kč. Na tuto podporu prodejny máme přislíbenou  dotaci z Fondu Vysočiny ve výši 42 000 Kč.

 

Obnova venkova Vysočiny 2019

V roce 2019 jsme byli úspěšní při získání dotace  z Fondu Vysočiny z programu Obnova venkova Vysočiny. Díky podpoře Kraje Vysočina budeme moci zrealizovat rekonstrukci povrchu silnic v  Horním Studenci nad Kulturním zařízením a silnici k rybníkům pod Vyhnálovem. Na stávající povrch bude provedena jemná penetrace se štěrkovým zásypem. Celkové náklady projektu činí 310 463 Kč, výše dotace z Fondu Vysočiny je 127 000 Kč.

 

Program "Akceschopnost JPO obcí 2019" 

Kraj Vysočina podpoří v roce 2019 naši jednotku požární ochrany ve Ždírci nad Doubravou dotací z Fondu Vysočiny v programu AKCESCHOPNOST JPO OBCÍ 2019. Díky dotaci bude JPO II vybavena novým zásahovým oblekem. Budou také provedeny nutné opravy zásahového vozidla. Výše dotace z Fondu Vysočiny je 45 000 Kč.

 

Program "Cyklodoprava a cykloturistika 2019"

V roce 2019 jsme byli úspěšní při získání dotace  z Fondu Vysočiny z programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019. Díky podpoře Kraje Vysočina budeme moci zrealizovat rekonstrukci povrchu stezky od hřbitova do Horního Studence. Stávající povrch bude doplněn asfaltovým povrchem a umožní bezpečnější jízdu v tomto úseku na kolech a zpříjemní chůzi chodcům. Celkové náklady projektu činí 920 281 Kč, výše dotace z Fondu Vysočiny je 500 000 Kč.

 

Program "Odpady 2019" 

Město Ždírec nad Doubravou získalo v roce 2019 dotaci z Fondu Vysočiny z programu ODPADY 2019. V rámci projektu jsme nakoupili 4 ks nové kontejnery na plast a papír, dále jsme nakoupili 5 ks kompostérů a tašky na tříděný odpad. Proběhlo i vyčišění většiny barevných kontejnerů v naší obci.  Výše dotace z Fondu Vysočiny je 90 000 Kč.

 

Realizované dotační programy z roku 2018

Program "Bezpečná silnice 2018" 

Město Ždírec nad Doubravou získalo v roce 2018 dotaci z Fondu Vysočiny z programu BEZPEČNÁ SILNICE 2018. V rámci projektu byla provedena obnova autobusové čekárny v Kohoutově a vystavěna nová čekárna v Benátkách. 

Nová čekárna Kohoutov Nová čekárna Benátky

 

Program "Odpady 2018" 

V roce 2018 město Ždírec nad Doubravou získalo  dotaci z Fondu Vysočiny z programu ODPADY 2018. V rámci projektu jsme nakoupili 3 ks nové kontejnery na plast a papír, dále jsme nakoupili 5 ks kompostérů na bioodpady, kontejner na textil  a tašky na tříděný odpad. Upravili jsme také sběrné místo v Novém Studenci. Celkové náklady projektu činily 87 275 Kč, výše dotace z Fondu Vysočiny byla 25 519 Kč a tvořila 29% z celkových nákladů.

 Kontejnerové stání v Novém Studenci

Program "Sportoviště 2018" 

Město Ždírec nad Doubravou získalo v roce 2018 dotaci z Fondu Vysočiny z programu SPORTOVIŠTĚ 2018 na realizaci akce „Výstavba montované tribuny v areálu multifunkčního hřiště v ulici Jižní“. Jednalo se o grantový program na podporu výstavby sportovišť. Celkové náklady projektu činily 209 644 Kč, výše dotace z Fondu Vysočiny byla 55 000 Kč a tvořila 26% z celkových nákladů.
V rámci projektu byl vybudován přístupový chodník a zpevněná plocha pod montovanou konstrukci tribuny. Byla pořízena tribuna s kapacitou 34 míst pro diváky při sportovních aktivitách.
Nová tribuna bude součástí zázemí vybudovaného v okolí multifunkčního hřiště v ulici Jižní. Věříme, že bude dlouhodobě sloužit příjemnému posezení při sportovních aktivitách našich občanů.

Tribuna na hřišti v ulici Jižní

 

Podpořil Kraj Vysočina