Dotace z Fondu Vysočiny - Odpady 2020 edit delete

15.12.2020 | Dana Josková

Město Ždírec nad Doubravou získalo dotaci z Fondu Vysočiny v programu ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020 dotaci ve výši 100 tis. Kč na projekty pro snížení množství odpadů a zlepšení podmínek pro třídění odpadu.

V průběhu letní sezóny 2020 jsme realizovali následující aktivity:
- Nakoupili jsme kontejner 1.100 l na plast.
- Pořídili jsme 400 ks tašek na tříděný odpad.
- Nakoupili jsme dalších 15 ks zahradní kompostéry, které byly předány zájemcům z řad obyvatel Ždírce nad Doubravou a místních částí.
- V místní části Horní Studenec jsme vybudovali nové sběrné místo pro lepší dostupnost ukládání odpadů pro obyvatele.
- Doplnili jsme odpadkové koše a zásobníky se sáčky pro odkládání psích exkrementů v oblasti bytových domů.
- V průběhu léta proběhlo čistění a dezinfekce odpadových nádob pomocí nového tlakového mycího stroje.
- Pro údržbu městské zeleně a květinové výzdoby jsme nakoupili kompost k přihnojení výsadby.
- Pro pořádání kulturních a společenských akcí ve městě Ždírec nad Doubravou jsme pořídili vratné kelímky pro opakované použití. V příštích letech tak omezíme produkci jednorázových kelímků, které končily na skládkách.
- Pro zvýšení informovanosti obyvatel Ždírce vyšlo v Našich novinách několik článků o třídění a sběru odpadu.