Rekonstrukce místní komunikace v Horním Studenci edit delete

21.12.2020 | František Němec

V roce 2020 proběhla rekonstrukce místní kpmunikace v Horním Studenci. Vyspraveny byly nerovnosti po rekonstrukci vodovodu.  

Oprava byla provedena s pomocí dotace ve výši 127 000 Kč od Fondu Vysočiny z programu Obnova venkova Vysočiny 2020. Celkové náklady na rekonstrukci byly ve výši 258 345 Kč.

V roce 2021 budeme pokračovat v opravě komunikací.

Podpořil Kraj Vysočina

Komunikace po opravě

Komunikace po opravě