Rekonstrukce oranžového hřiště edit delete

5.12.2017 | Jan Martinec

V letošním roce byla provedena oprava tzv. Oranžového hřiště, tedy multifunkčního hřiště s umělým povrchem v areálu stadionu Tatranu. 
Zásadní položkou byla výměna koberce s umělým povrchem, který byl po deseti letech značně opotřeben. Zároveň bylo opraveno oplocení hřiště, branky, ukotvení sloupků pro upevnění sítě atd. Nad rámec opravy uhradilo město osvětlení plochy hřiště, takže využití areálu bude dlouhodobější.

Náklady na opravu oranžového hřiště dosáhly částky celkem 511 757,- Kč, Kraj Vysočina přispěje na opravu z Fondu Vysočiny částkou 96 978,- Kč.