Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ, pavilon č. 3 edit delete

16.9.2017 | Jan Martinec

V průběhu letních prászdnin byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole, pavilonu č. 3.

Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly částky 519 513,00 Kč, Kraj Vysočina podpořil rekonstrukci z prostředků Fondu Vysočiny částkou 120 000,00 Kč.