Stezka pro pěší i cyklisty do Horního Studence je dokončena edit delete

30.9.2019 | František Němec

Na přelomu srpna a září  2019 provedla firma pana Matějky položení asfaltového koberce na povrch stezky od hřbitova do Horního Studence.

Výrazně se tak zvýší bezpečnost a  komfort chůze i jízdy cyklistů. Tato úprava povrchu stezky byla dlouho očekávaná obyvateli Nového a Horního Studence.

Na projekt „Rekonstrukce povrchu komunikace pro cyklisty Horní Studenec“ získalo město Ždírec nad Doubravou podporu od Kraje Vysočina ve výši 500 tis. Kč z prostředků Fondu Vysočiny.

Věříme, že tato stezka bude občanům i turistům projíždějícím naší obcí dlouho a bezpečně sloužit.

Vybízíme ještě všechny chodce a cyklisty, aby tuto stezku v zájmu své bezpečnosti vždy využili a to zejména ve směru z Horního Studence ke hřbitovu.

 Stezka hřbitov - Horní Studenec

 Stezka hřbitov - Horní Studenec

Stezka hřbitov - Horní Studenec

Stezka hřbitov - Horní Studenec

Stezka hřbitov - Horní Studenec

 

Podpořil Kraj Vysočina