Vybavení sportovního areálu u školy Ždírec nad Doubravou edit delete

5.1.2022 | František Němec

Město Ždírec nad Doubravou získalo v roce 2021 dotaci z Fondu Vysočiny z programu SPORTOVIŠTĚ 2021 na realizaci projektu „Vybavení sportovního areálu u školy Ždírec nad Doubravou“. Jednalo se o grantový program na podporu výstavby sportovišť. Celkové náklady projektu činily 184 863 Kč, výše dotace z Fondu Vysočiny byla 73 945 Kč a tvořila 40% z celkových nákladů.
V rámci projektu byla na školní hřiště pořízena tribuna s kapacitou 34 míst pro diváky při sportovních aktivitách. Dále byly pořízeny venkovní hodiny, odpadkový koš, trojúhelníkový kartáč na údržbu umělého trávníku, gumový granulát do umělého trávníku a sportovní vybavení.
Věříme, že vybavení bude dlouhodobě sloužit při sportovních aktivitách dětí záklaní školy i našich občanů.

Podpořil Kraj Vysočina

Tribuna na hřišti u základní školy

Venkovní hodiny

Trojúhelníkový kartáč