Revitalizace zeleně "Na Kopaninách" edit delete

20.7.2016 | Jan Martinec

Název akce (programu) : Revitalizace zeleně „Na Kopaninách“

 

Program : 11512 – Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny

Prioritní osa : 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny /ERDF/

Oblast podpory: 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí a z prostředků Státního fondu životního prostředí

 

Revitalizace zeleně „Na Kopaninách“ spočívá v provedení výsadby zeleně v areálu u hasičského cvičiště na uměle navršeném kopci z výkopové zeminy.

 

Celkové zdroje : 1 296 635,00 Kč

Dotace EU: 907 643,80 Kč (70%)

Dozace SFŽP: 64 831,75 Kč (5%)

Vlastní zdroje: 324 158,50 Kč (25%)

 

Datum plánovaného ukončení projektu: 30.6.2016

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Město Ždírec nad Doubravou