Revitalizace zeleně ve Ždírci nad Doubravou - 2. etapa edit delete

23.10.2017 | Jan Martinec

Program : 11531 – Operační program životní prostředí 2014-2020

Prioritní osa : 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Oblast podpory: 4.4. - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským strukturálním a investičním fondem v rámci Operačního programu Životního prostředí.

 

Revitalizace zeleně ve Ždírci nad Doubravou – 2. etapa spočívá v provedení doplnění zeleně uprostřed bytové zástavby na ulici Brodská, Jižní, Průmyslová, Ve Vilkách, Na Kopaninách, Nad Řekou (u ČOV) a v místní části Údavy. 

Celkové zdroje : 1 183 995,36 Kč

Dotace EU: 710 397,21 Kč (60%)

Vlastní zdroje: 473 598,15 Kč

Datum plánovaného ukončení projektu: 31.5.2021

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

 

Příjemce dotace: Město Ždírec nad Doubravou