Zateplení budovy hasičské zbrojnice Ždírec nad Doubravou, Žďárská 32 edit delete

3.7.2017 | Jan Martinec

Společnost Stavitelství Kafka Havlíčkův Brod dokončila zateplení budovy hasičské zbrojnice ve Ždírci nad Doubravou, Žďárská 32.

 

Energetická optimalizace objektu, st.391 Ždírec nad Doubravou

Tento projekt  je spolufinancován  Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního

programu Živnotní prostředí.

 

Energetická optimalizace objektu spočívá  v provedení  kontaktního zateplovacího systému

a dodatečného  zateplení stropu  do  nevytápěné půdy. Realizací  projektu  dojde  ke snížení

energetické náročnosti  veřejné budovy.

 

Celkové způsobilé výdaje : 704 979 Kč

Dotace EU : 281 992 Kč /40%/

Příspěvek příjemce podpory: 422 987 Kč /60%/

 

Datum zahájení realizace projektu: 12.12.2016

Datum plánovaného ukončení projektu 31.7.2017

 

Řídící orgán : Ministerstvo  životního prostředí

 

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí  ČR

 

Příjemce dotace:  Město Ždírec nad Doubravou

 

 

Budova hasičské zbrojnice před zateplením...

... a po zateplení.

 

Výsledek obrázku pro Fond soudržnosti logo