Zateplení pavilonu školní jídelny - 2013 edit delete

22.3.2014 | Jan Martinec

Popis projektu

Název projektu: 

Zateplení pavilonu školní jídelny

Akceptační číslo projektu: 

13150213

Oblast podpory: 

3.2.1. Realizace úspor energie

Zdroj podpory: 

FS SFŽP

Celkové uznatelné náklady na akci: 

1861410,00 Kč

Příspěvek z fondu Evropské unie: 

1 582 198,50 Kč / 85 %

Příspěvek SFŽP nebo státního rozpočtu: 

93 070,50 Kč / 5 %

Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 

186 141,00 Kč / 10 %

Název příjemce podpory: 

Město Ždírec nad Doubravou

Rok zahájení projektu: 

2013

Rok ukončení projektu: 

2013

Stručná informace o cíli projektu s důrazem na jeho příspěvek ke zlepšení životního prostředí: 

Projekt řeší snížení energetické náročnosti provozu budovy školní jídelny, a to provedením komplexního zateplení budovy školní jídelny. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca 15,555 t/rok a k úspoře energie cca 280 GJ/rok.