Kohoutov přechod pro chodce na sil. I/34 edit delete

25.3.2019 | Bohumír Nikl

Z důvodu chybějícího přechodu přes silnici I/34 a bezpečnějšího propojení severní a jižní části Kohoutova byl vybudován přechod pro chodce. K tomu to přechodu pro chodce byl vybudován také chodník, který je uzpůsoben pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Přechod pro chodce a chodník je osvětlen. Výstavbu provedla firma DOSIP Servis s.r.o., Krahulov 37. Cena za dílo byla 537 956 Kč vč. DPH (cena bez DPH 444 592 Kč). Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU. Město Ždírec n. D. dostalo dotaci z výzvy MAS Havlíčkův kraj – IROP – Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj. Maximální výše dotace činí 609 692,90 Kč.