Přechod pro chodce na silnici I/34 na Kohoutově edit delete

22.3.2019 | Bohumír Nikl

Z důvodu chybějícího přechodu přes silnici I/34 a bezpečnějšího propojení severní a jižní části Kohoutova byl vybudován přechod pro chodce. K tomu to přechodu pro chodce byl vybudován také chodník, který je uzpůsoben pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Přechod pro chodce a chodník je osvětlen. Výstavbu provedla firma DOSIP Servis s.r.o., Krahulov 37. Cena za dílo byla 650 tis. Kč. Na tento projekt město Ždírec n. D. dostalo dotaci z výzvy MAS Havlíčkův kraj – IROP – Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy, ve výši 610 tis. Kč.