Rozšíření kapacity ZŠ Ždírec nad Doubravou edit delete

2.7.2018 | Jan Martinec

Stavební společnost Vlastimil Zelený, Brtnice zahájila stavbu "Rozšíření kapacity ZŠ Ždírec nad Doubravou". 
Celkové náklady projektu:      77 968 400,- Kč
Dotace z programu IROP:       52 005 315,- Kč

Stavbou vznikne 5 nových kmenových učeben a 3 odborných učeben, včetně potřebného zázemí.