Stezka podél komunikace II/345 v ulici Chotěbořské edit delete

25.3.2019 | Bohumír Nikl

Stavba cyklostezky podél komunikace II/345 v ulici Chotěbořské vyřeší bezpečnější propojení města s průmyslovou zónou. Jedná se o novou stavbu stezky pro chodce s cyklisty v délce 510 m včetně výstavby veřejného osvětlení v celé délce. Cyklostezka bude vybudována na pravé straně od silnice II/345 ve směru ze Ždírce nad Doubravou na Chotěboř v šířce 3 m. Stezka bude začínat u kruhového objezdu a ukončena u vjezdu do areálu firmy Wolf systém.
V dané lokalitě je nutné vykácet vzrostlou zeleň, která je zdravotně ve velice špatném stavu. Jedná se o 4 stromy vrby jívy, 17 stromů topolu černého, 3 stromy břízy bělokoré. Za tyto stromy bude provedena náhradní výsadba 50 ks listnatých stromů.
Na tuto cyklostezku žádalo město dotaci z výzvy MAS Havlíčkův kraj. Jednalo se o výzvu z programu IROP z ministerstva pro místní rozvoj „Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy“. Podaná žádost byla podpořena a celková výše dotace je 5.774.863,- Kč. Celkové náklady projektu jsou 6.961.213,- Kč.