GDPR edit delete

Zásady ochrany osobních údajů obce edit delete

4.12.2019, Libor Málek, rubrika GDPR

Zásady ochrany osobních údajů edit delete

15.2.2019, Libor Málek, rubrika GDPR

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů edit delete

General Data Protection Regulation (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vstupuje v účinnost 25.5.2018. Vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.
22.5.2018, Libor Málek, rubrika GDPR