GDPR -Obecné nařízení o ochraně osobních údajů edit delete

22.5.2018 | Libor Málek

Informační povinnost Města Ždírec nad Doubravou dle Nařízení (EU) 2016/679:

 

Město Ždírec nad Doubravou  zpracovává osobní údaje (OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států. Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Město Ždírec nad Doubavou, sídlo: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČ: 00268542, telefon: 569 694 433, e-mail: mesto@zdirec.cz. Pověřenec pro OÚ: Mgr. Martina Hospodková, e-mail: gdpr@podoubravi.cz , tel. 777 042 421, úřední dny: po., stř., pá.