Poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. edit delete

Odpověď na dotaz ze dne 25.9.2020 edit delete

6.10.2020, František Němec

Výroční zpráva za rok 2013 podle zákona č. 106/1999 Sb. edit delete

Výroční zpráva za rok 2013 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
27.1.2014, Bohumír Nikl, rubrika Poskytování informací

Závěrečný účet města Ždírec nad Doubravou za rok 2012 edit delete

Schválení závěrečného účtu je ukončením rozpočtového procesu příslušného roku. Pravidla jsou upravena zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Závěrečný účet za rok 2012 bude předložen ke schválení zastupitelstvu města na zasedání 27.6.2013.
17.5.2013, Libor Málek, rubrika Poskytování informací