Výroční zpráva za rok 2000 - zákon č.106/99 Sb. edit delete

19.6.2001 | Jan Martinec

Výroční zpráva za rok 2000

Městského úřadu Ždírec nad Doubravou o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím:

Městský úřad ve Ždírci n.D. byl v roce 2000 požádán o informace ve smyslu výše uvedeného zákona celkem 416 krát. Z toho 3 žádosti o informace byly podány písemnou formou, 5 elektronickou cestou (e – mail) a ústně (včetně telefonických) 408. Všechny žádosti byly kladně vyřízeny. Rozhodnutí podle § 15 uvedeného zákona nebylo vydáno žádné.

Jan Martinec, starosta