Výroční zpráva za rok 2001 - zákon č.106/99 Sb. edit delete

17.1.2002 | Jan Martinec

Výroční zpráva za rok 2001

Městského úřadu Ždírec nad Doubravou o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím.

Městský úřad ve Ždírci n.D. byl v roce 2001 požádán o informace ve smyslu výše uvedeného zákona celkem 426 krát. Písemnou formou byla podána 1 žádost, 5 elektronickou cestou (e – mail) a ústně ( včetně telefonických) 420. Všechny žádosti byly kladně vyřízeny.

Rozhodnutí podle § 15 uvedeného zákona nebylo vydáno žádné.

Jan Martinec, starosta v.r.